تبلیغات
☺hot♥story☻ - ♀پــ↖ــروفــ←ــایـــ↓ــل نــ↗ــویــ↙ــسـ→ــنـــ↑ـدگــ↘ــان♂

داستان های داغ داغپــ↖ــروفــ←ــایـــ↓ــل نــ↗ــویــ↙ــسـ→ــنـــ↑ـدگــ↘ــان


sami ۞۠ۡ jungi


 
 


من سمیرا هستم 18 ساله
 رشتم کامپیوتره و در حال تحصیل هستم
دختر شوخ و شلوغی هستم و امیدوارم از شوخی های من زیاد ناراحت نشین
زبونم هم نیش داره یعنی حرفامو با کنایه میزنم که این دست خودم نیست